ហាងវ៉ែនតា អាយឃែរ ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកផ្នែកវាស់ និងកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតា​ និងបុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្នុងហាងចំនួន ៣០នាក់ជាបន្ទាន់
bbb
០១២ ៤៩៩ ៨៤២ / ០១៦ ៩២៩ ០៩៣
 • EnglishEnglish
 • ភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរ
 • អ្នកលក់នៅខេត្តសៀមរាប


  ឈប់ទទួលពាក្យ: 31/08/2022

  ហាងវ៉ែនតា អាយឃែរ ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកផ្នែកវាស់ និងកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតា​ និងបុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្នុងហាងចំនួន ៣០នាក់ជាបន្ទាន់
  ✍️សម្រាប់សាខា៖ ភ្នំពេញ
  ⏹លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖
  👉 ស្រី ឬ ប្រុសក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែល
  👉កម្រិតសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី១២ ឡើងទៅ
  👉មិនទាមទារបទពិសោធន៍ តែបើធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងជំនាញវាស់ភ្នែក និងកាត់កញ្ជក់វ៉ែនតា រិតតែប្រសើរ
  👉ចេះប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រខ្លះ
  👉មានភាពអត់ធ្មត់ តស៊ូ នឹងស្មោះត្រង់
  👉គោរពពេលវេលា
  👉អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  ⏹អត្ថប្រយោជន៍រួមមាន៖
  👉ប្រាក់បៀវត្សចចារទៅតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង
  👉ប្រាក់ឧបត្ភម្ថ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
  👉ការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំឆ្នាំ
  👉ប្រាក់អតីតភាពការងារ
  👉ច្បាប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ និងបុណ្យជាតិ
  👉ធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់
  👉អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត
  📞☎️របៀបដាក់ពាក្យ៖
  បេក្ខជនអាចផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកតេលេក្រាម ឬ ទំនាក់ទំនងតាម 096 593 8810 ឬ 012 49 98 42

  ការងារផ្សេងទៀត