អ្នកលក់ (ជាបន្ទាន់)
 

ក្រុមហ៊ុនវ៉ែនតាអាយឃែរ (Eyecare) ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលឈានមុខគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ក្នុងការលក់ និងចែកចាយដង និងកញ្ចក់វ៉ែនតា។ ដោយមានតំរូវការជាបន្ទាន់ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ជាច្រើននាក់សំរាប់ សាខាក្រុងភ្នំពេញ ។

 

លក្ខណៈសម្បត្តិ៖

 

  • មានកំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីបាក់ឌុបឡើងទៅ ឬប្រហាក់ប្រហែល
  • មិនកំពុងជាប់សិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ
  • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
  • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ( Microsoft Office )
  • ស្មោះត្រង់ រួសរាយ និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
  •  មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ

 

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) មួយច្បាប់មានបិទរូបថត 4 x 6 មួយ សន្លឹកមកក្រុមហ៊ុនវ៉ែនតាអាយឃែរ ដែលអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន ៖ ១៦៦​ E2 ប៊ីស ផ្លូវនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខ័ណ្ឌ ដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមានទួរស័ព្ទលេខ ០៨៩ ៦៣ ០៧ ៧០ & ០៩៦​៧៧៧​ ២៧​ ៧២ ឬតាមរយៈ Email: info@eyecareoptic.biz