កងមហាសំណាង
 

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ! ក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះ អាយឃែរ មានកម្មវិធី promotion ពិសេសសំរាប់អតិថិជនទាំងអស់ ។ អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ២០% ២៥% ឬ ៣០% អាស្រ័យលើការបង្វិលកងមហាសំណាង ។ កម្មវិធីនេះមានគ្រប់សាខាទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ត្រឹមថ្ងៃ ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង ០១២ ៤៩៩ / ០១៦ ៩២៩ ០៩៣ ។ លក្ខខណ្ខផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្តន៍

កម្មវិធីពិសេសផ្សេងទៀត
 
កម្មវិធីពិសេសសំរាប់ ការចំណាយ ១៥ ដុល្លារ
ឥឡូវនេះជាមួយហាងវ៉ែងតា អាយឃែរ នឹងមានការផ្តល់ជូនពិសេស ដល់អតិថិជនទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែចំណាយអស់ ១៥ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ នឹងទទួលបាន ដង និងកញ្ចក់វ៉ែនតា ម៉ាក Essilor Orma Thin ដែលជាម៉ាកល្បីនៅលើពិភពលោក ព្រមទាំងមានច្រើនពណ៌ ច្រើនម៉ាក ... សំរាប់លោកអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសថែមទៀតផង​ ។