យកមួយណាក៍បាន
 

កាន់តែពិសេសជាមួយហាងវ៉ែនតាអាយឃែរសំរាប់អតិថិជនថ្មី និង អតិថិជនចាស់។ ជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសដែលមិនធ្លាប់មាន លោកអ្នកទទួលបានជំរើស ២ក្នុងពេលតែមួយ។

ជំរើសទីមួយ កម្មវិធីទិញមួយថែមមួយទៅលើដង និង វ៉ែនតាការពារកំដៅថ្ងៃ។ អតិថនអាចទទួលបានដង ឫ វ៉ែនតាការពារកំដៅថ្ងៃដែលមានតំលៃស្មើរ។

ជំរើសទីពី ការបញ្ចុះតំលៃរហូតដល់៦០%។ អតិថិជននិងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃចាប់ពី២០% ដល់ ៦០% ទៅលើដង និង វ៉ែនតាការពារកំដៅថ្ងៃ។

កម្មវិធីនេះនឹងបន្តរហូតដល់អស់ពីស្តុក!

មកកាន់សាខាហាងវ៉ែនតា អាយឃែរ មួយណាក៍បាន ដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីពិសេសនេះ។

កម្មវិធីពិសេសផ្សេងទៀត
 
កម្មវិធីពិសេសសំរាប់ ការចំណាយ ១៥ ដុល្លារ
ឥឡូវនេះជាមួយហាងវ៉ែងតា អាយឃែរ នឹងមានការផ្តល់ជូនពិសេស ដល់អតិថិជនទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែចំណាយអស់ ១៥ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ នឹងទទួលបាន ដង និងកញ្ចក់វ៉ែនតា ម៉ាក Essilor Orma Thin ដែលជាម៉ាកល្បីនៅលើពិភពលោក ព្រមទាំងមានច្រើនពណ៌ ច្រើនម៉ាក ... សំរាប់លោកអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសថែមទៀតផង​ ។