លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 725125978828
ឈ្មោះ COACH PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល 0HC6099D
ទំហំ 52-20
ពណ៌ 5420
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត