លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 725125965477
ឈ្មោះ COACH PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល 0HC6089F
ទំហំ 51-16
ពណ៌ 5400
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត