លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 725125989398
ឈ្មោះ COACH METAL SUN
ម៉ូឌែល 0HC7079
ទំហំ 58-14
ពណ៌ 932271
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត