លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 725125975865
ឈ្មោះ COACH PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល 0HC6104F
ទំហំ 53-16
ពណ៌ 5394
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត