លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 725125957694
ឈ្មោះ COACH PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល 0HC6082F
ទំហំ 53-17
ពណ៌ 5351
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត