លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ CALVKS-131
ឈ្មោះ CALVIN KLEIN-SUN
ម៉ូឌែល CK4232SA
ទំហំ 58-18
ពណ៌ 332
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត