លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ CALVKS-154
ឈ្មោះ CALVIN KLEIN-SUN
ម៉ូឌែល CK4221S
ទំហំ 56-16
ពណ៌ 004
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត