លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 725125929158
ឈ្មោះ COACH PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល 0HC6054F
ទំហំ 54-16
ពណ៌ 5002
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត