លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ VOG-PLS-41
ឈ្មោះ VOGUE PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល VO5016SD
ទំហំ 56-16
ពណ៌ 232414
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត