លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 8053672644999
ឈ្មោះ EMPORIA PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល 0EA4090D
ទំហំ 56-22
ពណ៌ 553287
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត