លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 8053672750904
ឈ្មោះ EMPORIA PLASTIC SUN
ម៉ូឌែល 0EA4103F
ទំហំ 58-18
ពណ៌ 50265A
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត