លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 725125986052
ឈ្មោះ MICHEAL KR METAL PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល 0MK4048F
ទំហំ 53-19
ពណ៌ 3294
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត