លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 725125961509
ឈ្មោះ MICHEAL KR METAL FRAME
ម៉ូឌែល 0MK3012
ទំហំ 51-17
ពណ៌ 1114
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត