លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ 725125962162
ឈ្មោះ MICHEAL KR METAL PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល 0MK4030F
ទំហំ 54-16
ពណ៌ 3163
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត