លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ ELLE-5
ឈ្មោះ ELLE
ម៉ូឌែល EL-14326
ទំហំ 52-17
ពណ៌ PINK
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត