លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ ELLES-19
ឈ្មោះ ELLE-SUN
ម៉ូឌែល EL18999
ទំហំ 54-17
ពណ៌ COL-BK
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត