លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ LCOSTP-11
ឈ្មោះ LACOSTE ( PLASTIC )
ម៉ូឌែល L2660
ទំហំ 53-15
ពណ៌ COL-214
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត