លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ RAYBANF-22
ឈ្មោះ RAYBAN FRAME
ម៉ូឌែល ORX6291
ទំហំ 52-19
ពណ៌ 2786
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត