សាខាភ្នំពេញ
 

- ផ្សារទំនើប AEON Mall Phnom Penh ជាន់ទី១ តូបលេខ ១០៣៨
- ផ្ទះលេខ ១៦៦ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម
- ផ្ទះលេខ ១៦៤ ផ្លូវមុនីរ៉េត (ជិតផ្សារដើមគរ)
- ផ្ទះលេខ ៧៥៤ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម (ជិតស្តុបសន្ធរមុខ)
- ផ្ទះលេខ ៣៤១ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម (ជិតស្តុប ដេអ៊ិន)
- ផ្សារទំនើប សុរិយា ជាន់ទី៣
 

012 50 50 88 / 016 9999 68
info@eyecareoptic.biz

View Eye Care Phnom Penh in a larger map
សាខាខេត្ត បាត់ដំបង
 

- ផ្ទះលេខ ១០៣-១០៤ ខាងកើតផ្សារណាត់
 

016 55 66 02
info@eyecareoptic.biz

View Eye Care Battam Bong in a larger map
សាខា ខេត្តសៀមរាប
 

-​ ផ្ទះលេខ ១២អា ផ្លូវ សីវុត្ថា
 

016 55 66 04
info@eyecareoptic.biz

View Eyecare Siemreap in a larger map